top of page

Group

Public·27 members
Egor Koshelev
Egor Koshelev

Odmaturuj Z Biologie PdfOdmaturuj z biologie pdf: Jak si osvojit základy biologie pro maturitu i pro vysokou školu
Biologie je věda, která nás učí o životě na naší planetě v jeho neuvěřitelné rozmanitosti a složitosti. Pokud tě biologie baví a chceš si ji dobře osvojit pro maturitní zkoušku nebo pro přijetí na vysokou školu, potřebuješ mít k dispozici dobrou a aktuální učebnici, která ti pomůže zvládnout všechny zásadní oblasti biologie.
odmaturuj z biologie pdfJednou z takových učebnic je Odmaturuj z biologie pdf, kterou si můžeš zdarma stáhnout na internetu. Jedná se o druhé, přepracované vydání známého titulu z edice Odmaturuj, který je sestaven podle RVP pro gymnaziální vzdělávání. V tomto článku ti ukážeme, co všechno tato učebnice nabízí a jak ti pomůže s přípravou na maturitu i na vysokou školu.


Co obsahuje Odmaturuj z biologie pdf?
Odmaturuj z biologie pdf je obsáhlá učebnice, která obsahuje 256 stran plných informací, ilustrací, fotografií, schémat, tabulek a map. Učebnice je rozdělena do devíti hlavních celků, které pokrývají všechny důležité oblasti biologie:


 • Obecné zákonitosti živých soustav - zde se dozvíš o buňce jako základní jednotce života, o její stavbě a funkci, o biochemických procesech v buňce, o metabolismu a energetice živých soustav. • Viry a prokaryotické organismy - zde se seznámíš s viry jako speciálními parazity buněk, s jejich stavbou, rozmnožováním a významem pro člověka. Dále si osvěžíš znalosti o bakteriích a archebakteriích jako nejjednodušších živých organismech. • Protisty - zde si rozšíříš obzory o skupině organismů, které jsou jednobuněčné nebo tvoří jednoduché kolonie. Dozvíš se o jejich rozmanitosti, stavbě, rozmnožování a významu pro člověka i pro ekosystémy. • Rostliny - zde si osvěžíš znalosti o rostlinách jako autotrofních organismech s buněčnou stěnou a plastidy. Naučíš se o jejich klasifikaci, stavbě těla, rozmnožování a vývoji. Také si projdeš některé podstatné skupiny rostlin jako mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné a krytosemenné rostliny. • Houby - zde se dozvíš o houbách jako heterotrofních organismech s chitínovou buněčnou stěnou a vláknitým tělem. Zopakuješ si jejich klasifikaci, stavbu těla, rozmnožování a vývoj. Také si projdeš některé zajímavé skupiny hub jako plísňovce, hlenky, vřeckovýtrusné a stopkovýtrusné houby. • Biologie člověka - zde se zaměříš na člověka jako savce s vyvinutým nervovým systémem a inteligencí. Naučíš se o jeho stavbě těla, orgánových soustavách a jejich funkcích. Také si prohloubíš znalosti o poruchách a nemocech orgánových soustav člověka a o zásadách první pomoci. • Genetika - zde si osvojíš základní pojmy a principy genetiky jako vědy o dědičnosti a proměnlivosti organismů. Dozvíš se o struktuře a funkci DNA a RNA, o genetickém kódu a syntéze proteinů. Také si projdeš některé genetické jevy jako mutace, rekombinace, pohlavní dělení buňky, dědičnost znaků u člověka a molekulární genetiku. • Ekologie - zde se naučíš o ekologii jako vědě o vztazích organismů k prostředí. Naučíš se o ekologických faktorech, populacích, společenstvech a ekosystémech. Také si projdeš některé aktuální globální problémy jako změna klimatu, ochrana biodiverzity, recyklace odpadů a udržitelný rozvoj.Každý celek obsahuje přehledné shrnutí učiva s důležitými pojmy zvýrazněnými červenou barvou. K učivu jsou připojeny barevné ilustrace, fotografie, schémata, tabulky a mapky s popisky. V postranním sloupci najdeš doplňující informace, zajímavosti nebo praktické aplikace poznatků. Na konci každého celku jsou otázky na procvičení učiva s klíčem na konci knihy.


Jak ti Odmaturuj z biologie pdf pomůže s př 6c859133af


https://soundcloud.com/flavinexri/crack-better-z3x

https://soundcloud.com/prottiamanko/videopad-video-editor-full-version-crack-download-exclusive

https://soundcloud.com/isaurayrutohen/download-enscape-31-full-crack-gratis-work

https://soundcloud.com/alekseyaleq0/ufc-4-cracked

https://soundcloud.com/kon8jd9ershov/speechelo-pro-verified-crack

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Dương Dương
  Dương Dương
 • Lokawra Shiopa
  Lokawra Shiopa
 • Ceridwen Ceridwen
  Ceridwen Ceridwen
 • Ra He
  Ra He
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page